به فکر تغییر آوردن در شخصیت همسر خود نباشید

به فکر تغییر آوردن در شخصیت همسر خود نباشید

چگونه پس از ازدواج شخصیت خود را با همسرمان تطبیق دهیم و در یک مسیر مشترک همسو و شریک شویم.آن آدم قبلی را کجا جا گذاشتید؟ شما کجا هستید؟ از چه زمانی «من» به «ما» تبدیل شد و چند وقت است که «من» نبوده‌اید؟ پرسش این است که چطور...