به رای گذاشته شدن پیش‌نویس قطعنامه هسته‌ای در سازمان ملل

به رای گذاشته شدن پیش‌نویس قطعنامه هسته‌ای در سازمان ملل

گزارش‌ها حاکی از آنست که مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز به منظور ممنوع شدن سلاح های هسته ای، بر سر پیش نویس قطعنامه‌ای که در آن اتخاذ تمهیدی الزام آور از نظر قانونی خواستار بشود، رای گیری خواهد کرد. این پیش نویس مشترکا...