به تعلیق درآمدن ۳۷۰ نهاد غیردولتی در ترکیه

به تعلیق درآمدن ۳۷۰ نهاد غیردولتی در ترکیه

دولت ترکیه اعلام کرد فعالیت های ۳۷۰ گروه غیردولتی، از جمله گروه های حقوق بشری و حقوق کودکان، را به اتهام ارتباط با گروه های تروریستی متوقف کرده است. این سرکوب ها بخشی از فرایند پاکسازی کشور پس از کودتای نافرجام ترکیه در...