“به بازگشت کنندگان بدون مدرک از پاکستان در بندر تورخم کمک صورت می‌گیرد”

“به بازگشت کنندگان بدون مدرک از پاکستان در بندر تورخم کمک صورت می‌گیرد”

مسئولان در وزارت امور مهاجرین از آغاز روند کمک به عودت کنندگان فاقد سند در نقطه صفر مرزی بندر تورخم خبر می دهند. وزارت امورمهاجرین با اعلام این خبر می گوید که این کمک‌ها علاوه بر تهیه‌ آب آشامیدنی، شامل توزیع مبلغ ۳۳۵۰...