به‌زودی کالاهای هرات از طریق دهلیز هوایی به هند انتقال می‌یابد

به‌زودی کالاهای هرات از طریق دهلیز هوایی به هند انتقال می‌یابد

به‌زودی کالاهای هرات از طریق دهلیز هوایی به هند انتقال می‌یابد   تا چند روز دیگر هرات به دهلیز هوایی افغانستان - هند متصل می‌شود. این نشست نیز روی همین موضوع و با حضور رییس روابط بین‌الملل اتاق‌های تجارت و صنایع...