به‌زودی علمای جهان به حمایت از افغانستان درعربستان جمع می‌شوند

به‌زودی علمای جهان به حمایت از افغانستان درعربستان جمع می‌شوند

قرار است که سازمان همکاری اسلامی در آینده نزدیک به هدف حمایت از پروسه صلح افغانستان در عربستان سعودی تشکیل جلسه دهد. وزارت امور خارجه با نشرخبرنامه ای گفته است که صلاح الدین ربانی وزیر امورخارجه کشور با داکتر ایاد امین...