بهره برداری از ۱۰۳ گل‌خانه برای زنان در قندهار

بهره برداری از ۱۰۳ گل‌خانه برای زنان در قندهار

۱۰۳ گل‌خانه برای زنان در ولایت قندهار به بهره برداری رسیده است.   مسئولان در ریاست زراعت این ولایت می‌گویند که برای تقویت اقتصاد زنان قندهاراین گل‌خانه ها را به بهره برداری سپرده ‌اند. سید حفیظ سیدی رئیس زراعت و...