بهره برداری از ۱۰ کشمش خانه در فراه

بهره برداری از ۱۰ کشمش خانه در فراه

۱۰ کشمش خانه روز گذشته در ولایت فراه افتتاح به بهره برداری سپرده شد.   عبدالمنان متین رئیس زراعت و مالداری فراه می‌گوید که این کشمش خانه‌ها را بخاطر رشد محصولات انگور در فراه اعمار کرده اند. وی گفت که با اعمار این...