بهره برداری ۱۳ کانال آب در هرات

بهره برداری ۱۳ کانال آب در هرات

۱۳ کانال آب توسط ریاست زراعت ولایت هرات به بهره برداری سپرده شد.   عبدالصبور رحمانی رئیس اداره زراعت ولایت هرات می‌گوید، این کانال‌ها به ارزش ۸۶ میلیون افغانی اعمار و به بهره برداری رسیده اند. او گفت که این کانال‌ها...