بهره برداری از ۶ پروژه انکشافی در ولایت غور

بهره برداری از ۶ پروژه انکشافی در ولایت غور

به تازگی شش پروژه به ارزش ۶۱ میلیون افغانی در ولایت غور به بهره برداری رسید   مقام های محلی ولایت غور می گویند که آنان ۶۷ پروژه را امسال تحت پلان داشتند که به تازه گی شش پروژه انکشافی در این ولایت به بهره برداری رسیده...