بهره برداری از میدان‌ کوچک هوایی در هرات تا کمتر  از یک ماه دیگر

بهره برداری از میدان‌ کوچک هوایی در هرات تا کمتر  از یک ماه دیگر

محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات که از جریان ساخت میدان کوچک هوایی در جوار پارک تفریحی تخت سفر بازدید کرد، بر تسریع روند کار ساخت آن تاکید نمود .   عبدالرحمان صلاحی معین وزارت فواید عامه از پیشرفت کارهای اساسی به هدف...