بهره برداری از ۲۷ ذخیره گاه محصولات کشاورزی در غزنی

بهره برداری از ۲۷ ذخیره گاه محصولات کشاورزی در غزنی

۲۷  ذخیره‌گاه کچالو و پیاز در مرکز و ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی به بهره‌برداری سپرده شده است.   این ذخیره گاه‌ها توسط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان اعمال و به بهره براری سید. عبدالکریم متین والی غزنی...