بهره برداری از سیستم کانالیزیسیون زندان مرکزی ولایت هرات

بهره برداری از سیستم کانالیزیسیون زندان مرکزی ولایت هرات

سیستم کانالیزیسیون زندان مرکز ولایت هرات روز گذشته با حضور رئیس عمومی زندان‌ها و توقیف‌خانه‌های وزارت امور داخله به بهره برداری سپرده شد.   سیستم کانالیزیسیون زندان مرکزی هرات به کمک مالی کمیته صلیب سرخ ساخته شده...