بهره برداری از یک سردخانه‌ی میوه در سمنگان

بهره برداری از یک سردخانه‌ی میوه در سمنگان

یک سردخانه‌ی میوه در ولسوالی فیروزنخچیر ولایت سمنگان اعمار و روز گذشته به بهره برداری سپرده شد.   محمد فرید دادجو مدیر اداری ریاست زراعت این ولایت می‌گوید که این سردخانه به هزینه بیش از ۴۰ هزار دالر امریکایی ساخته...