بهره برداری از ساختمان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بادغیس

بهره برداری از ساختمان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بادغیس

صبح امروز ساختمان اداری ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بادغیس به بهره برداری رسید.   این ساختمان با هزینه یازده ملیون افغانی به بهره برداری رسید. احمد احسان سرور یار رییس اطلاعات و فرهنگ ولایت بادغیس میگوید هزینه این...