بهره برداری از تاسیسات گاز مایع در بدخشان

بهره برداری از تاسیسات گاز مایع در بدخشان

تاسیسات ذخایر ۵۰۰ تُنی گاز مایع و مواد نفتی در ولایت بدخشان به بهره‌برداری سپرده شد.   محمدکاظم احمدی معین فنی و تخنیکی مواد نفتی وزارت تجارت و صنایع می‌گوید، روند انتقال گاز مایع را به ذخیره‌گاه‌های استراتژیک در...