بهره برداری ۴ پروژه انکشافی در ولایت غور

بهره برداری ۴ پروژه انکشافی در ولایت غور

۴ پروژه انکشافی در بخش‌های زراعت، آبیاری و حمل و نقل با هزینه ۱۲میلیون و۶۶۶ هزار افغانی از بودجه برنامه های انسجام منطقه ای وزارت احیا و انکشاف دهات در فیروزکوه، مرکز ولایت غور، به بهره برداری رسید. مسئولان ریاست احیاء...