بهره‌برداری از ساختمان مرکز اصلاح و تربیت اطفال در ولایت فراه

بهره‌برداری از ساختمان مرکز اصلاح و تربیت اطفال در ولایت فراه

ساختمان مرکز اصلاح و تربیت اطفال در ولایت فراه به بهره برداری رسید. این ساختمان امروز از سوی محمد آصف ننگ والی فراه و با حضور برخی از مقامات دولتی افتتاح شد. این ساختمان از بودجه انکشافی وزارت عدلیه با مبلغ ۷۰۰ هزار دالر...