بهترین و مشهورترین مواد زیبایی جهان

بهترین و مشهورترین مواد زیبایی جهان

زمانیکه به کشورهای دیگر در حال و گشت و گذار هستید، موارد عجیبی توجهتان را جلب می کند مواردی که برای زیبایی‌شان بکار می بردند اما مشهور این شیوه ها کدامند؟ ۱- آب زردک برای رنگ پوست برخی زنان در برزیل ادعا می‌کنند که...