بهترین روش مسواک زدن چیست؟

بهترین روش مسواک زدن چیست؟

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که دانشمندان و کمپانی های تولید خمیر دندان و انستیتوهای دندانپزشکی در مورد اینکه بهترین روش مسواک زدن چیست با هم به توافق نرسیده‌اند. اوبری شیهام پروفسور بازنشسته سلامت عمومی دندان می‌گوید”...