بهبود وضعیت مراکز اصلاح و تربیت اطفال در کشور

بهبود وضعیت مراکز اصلاح و تربیت اطفال در کشور

وضعیت مراکز اصلاح و تربیت اطفال در افغانستان بهبود یافته است بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، تغییرات مثبتی در مراکز اصلاح و تربیت اطفال در افغانستان بوجود آمده است. اما تاکنون مشکلاتی در بخش آموزش و پرورش نوجوانان تحت...