بهبود وضعیت صنایع دستی زنان در بلخ

بهبود وضعیت صنایع دستی زنان در بلخ

زنان صنعت کار در ولایت بلخ در مقایسه با سال قبل پیشرفت‌های زیادی در عرصه صنایع دستی شان داشته اند.   مسئولان در ریاست تجارت و صنایع ولایت بلخ می‌گویند که این زنان توانسته اند در بخش‌های مختلف نسبت به سال قبل...