تیلرسون: رفتار روسیه در اوکراین مانع بهبود روابط می‌شود

تیلرسون: رفتار روسیه در اوکراین مانع بهبود روابط می‌شود

وزیر خارجه امریکا با انتقاد از عملکرد دولت روسیه در اوکراین گفته است که ادامه این روند روابط واشنگتن- مسکو را تخریب می‌نماید. رکس تیلرسون، وزیر خارجه امریکا، در حالی از سیاست مسکو در قبال اوکراین انتقاد کرده که به تازگی...