بهار آتی هرات، شاهد برگزاری برنامه ملی نهال شانی

بهار آتی هرات، شاهد برگزاری برنامه ملی نهال شانی

مسئولان در ریاست شهرداری ولایت هرات از برگزاری یک برنامه ملی برای کاشت نهال در بهار سال جدید خورشیدی در این ولایت خبر می‌دهند.   سید وحید قتالی شهردار هرات می‌گوید که تحقیقات در این مورد صورت گرفته و آماده گی برای...