بنیانگذار فیسبوک به دخترش همزیستی می‌آموزاند

بنیانگذار فیسبوک به دخترش همزیستی می‌آموزاند

مارک زاکربرگ، بنیانگذار فیسبوک در صفحۀ خود نوشته که برای دختر چند روزه اش "مکس" در مورد ایجاد روابط صلح آمیز در سرتاسر جهان کتاب می خواند. مارک زاکربرگ ۳۱ ساله با تاکید بر اهمیت ایجاد جهانی که همگان برای فرزندان شان می...