بنیاد مساعدت به قهرمانان افغان شروع به فعالیت کرد

بنیاد مساعدت به قهرمانان افغان شروع به فعالیت کرد

بنیاد کمک به سربازان معلول شده در جنگ و خانواده‌های قربانیان نیروهای امنیتی موسوم به «مساعدت به قهرمانان افغان» روز گذشته آغاز به کار کرد. رحمت‌الله نبیل رییس بنیاد مساعدت برای قهرمانان افغان در مراسم افتتاحیه این...