مقام های بنگلادیشی: هزاران تن از مسلمانان روهینگیا انتظار ورود به این کشور را دارند

مقام های بنگلادیشی: هزاران تن از مسلمانان روهینگیا انتظار ورود به این کشور را دارند

هرچند سازمان ملل متحد می‎گوید که شمار این پناهجویان در روزهای اخیر کاهش یافته است؛ اما مقام های بنگلادیشی می گویند که هنوز هم هزاران تن دیگر در انتظار ورود به این کشور هستند.   این مقام ها می افزایند که مسلمانان...