کار ساخت بند مچلغو در پکتیا آغاز خواهد شد

کار ساخت بند مچلغو در پکتیا آغاز خواهد شد

عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه افغانستان می‌گوید که کار ساخت بند آب مچلغو در ولایت پکتیا در جریان هفته جاری آغاز خواهد شد.   رئیس اجرائیه افغانستان امروز به رسانه‌ها گفته که کارهای ابتدایی ساخت این بند آغاز گردیده...