بند سلما مورد بررسی تخنیکی قرار گرفت

بند سلما مورد بررسی تخنیکی قرار گرفت

بند سلمای هرات پس از یک دورهه‌ی آب‌گیری مورد بررسی تخنیکی قرار گرفت.   به همین منظور هیئتی متشکل از معاون ولایت، سرقنسول هند، متخصصان هندی و سرپرست ریاست عمومی حوزه دریایی هریرود - مرغاب عازم این بند شدند. بر اساس...