عواید بند برق کجکی به جیب طالبان سرازیر می‌شود

عواید بند برق کجکی به جیب طالبان سرازیر می‌شود

شورای ولایتی هلمند گفته است که عواید بند برق کجکی به جیب طالبان مسلح سرازیر می‌شود. مجید آخندزاده، معاون شورای ولایتی هلمند گفته است که ۹۰ درصد عواید بند برق کجکی به جیب طالبان مسلح واریز می‌شود و طالبان برای گردآوری...