کار عملی برای ساخت بند بخش آباد در جریان است

کار عملی برای ساخت بند بخش آباد در جریان است

مقامات محلی فراه می گویند که کار عملی پروژه بند بخش آباد در این ولایت به گونه درست و بدون کدام مشکل جریان دارد.   محمد عارف شاه جهان والی فراه می گوید : که عملی شدن پروژه بند بخش آباد در صدر امور کاری وی قرار دارد . والی...