اگربند بخش آباد اعمار نشود فراه به بیابان تبدیل خواهدشد

اگربند بخش آباد اعمار نشود فراه به بیابان تبدیل خواهدشد

شماری از ساکنان ولایت فراه از کندی کار اعمار بند بخش آباد این ولایت شاکی هستند.   آنان می‌گویند چندین سال است که کار ساخت این بند آغاز شده اما تا کنون به پایه اکمال نرسیده است. این ساکنان می‌گویند که کار ساخت این بند...