عایدات بندر حیرتان ۲۳ درصد افزایش یافته است

عایدات بندر حیرتان ۲۳ درصد افزایش یافته است

مقام‌های مسئول در بندر حیرتان می‌گویند ک عواید این بندر نسبت به سال گذشته ۲۳ درصد افزایش داشته است که این نتیجه تلاش‌های مسئولان در این بندر است. کاظم مهرزاد، معاون اداره خدمات بندر حیرتان گفت که این افزایش عایدات نشان...