به‌زودی پایپ‌ لاین انتقال گاز از ترکمنستان به بندر تورغندی هرات تمدید می‌شود

به‌زودی پایپ‌ لاین انتقال گاز از ترکمنستان به بندر تورغندی هرات تمدید می‌شود

مشاور رییس‌جمهور محمد اشرف غنی اعلام کرد که به‌زودی پایپ‌ لاین انتقال گاز از ترکمنستان به بندر تورغندی هرات تمدید می‌شود. شاکر کارگر، مشاور رییس‌جمهور در امور کشورهای آسیای میانه گفته‌است با تمدید این لوله،...