بسته شدن بندر ابونصر فراهی، ضربه مهلکی به بازرگانان زده است

بسته شدن بندر ابونصر فراهی، ضربه مهلکی به بازرگانان زده است

  شماری از بازرگانان ولایت فراه به دلیل مسدود بودن بندر ابو نصر فراهی به روی کالاهای بازرگانی شان دست به اعتراض زدند.     آنان می گویند که این اقدام حکومت میلیون افغانی به آنان ضربه زده است. در کنار بازرگانان، شماری...