بنام مزاری در بامیان پارک اسکی ساختند

بنام مزاری در بامیان پارک اسکی ساختند

مسئولان محلی در بامیان گفتند، نخستین پارک اسکی افغانستان بنام “شهید مزاری” در دره گنبتگ مرکز ولایت بامیان به طول ۳۰۰ متر با امکانات خوب ساخته می‌شود، آنان گفتند که این پارک با کمک حکومت محلی بامیان و ریاست تربیت‌بدنی...