بمب گذاری داعش در درون نسخه‌های قرآن

بمب گذاری داعش در درون نسخه‌های قرآن

شبه‌نظامیان داعش با جاسازی بمب‌ درون نسخه‌های قرآن اقدام به هدف ‌گرفتن غیرنظامیان بی‌گناه می‌کنند. این روش تروریست‌های تشنه خون داعش برای هدف گرفتن غیرنظامیان در شهر رمادی عراق استفاده شده است. ساکنان شهر با دیدن...