پرتاپ بمب غیرهسته‌ای امریکا در ننگرهار، به کشته شدن ۹۴ داعشی انجامید

پرتاپ بمب غیرهسته‌ای امریکا در ننگرهار، به کشته شدن ۹۴ داعشی انجامید

گزارش‌ها می‌رساند که به اثر پرتاپ بمب غیر هسته‌ای امریکا به مواضع گروه داعش در ننگرهار، به کشته شدن ۹۴ عضو گروه داعش انجامیده است. در خبرنامۀ وزارت دفاع آمده است که در این حمله نیروهای هوایی امریکا، چندین فرماندۀ ارشد...