بمب خوشه‌ای در مقابل ساختمان سازمان ملل در یمن

بمب خوشه‌ای در مقابل ساختمان سازمان ملل در یمن

روز گذشته شماری از باشندگان صنعا پایتخت یمن دریک تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان سازمان ملل لاشه یکی از بمب‌های خوشه‌ای را که عربستان سعودی در بمباران این شهر استفاده کرده بود را به‌رسم اعتراض به نمایش گذاشتند. به گزارش...