بمباران یک بیمارستان کودکان در شرق حلب

بمباران یک بیمارستان کودکان در شرق حلب

"سازمان مستقل پزشکان" گفته بیمارستان کودکان "بیان"، در جریان حمله ارتش به شدت صدمه دیده است در جریان حمله هوایی و آتش توپخانه ارتش سوریه به شرق حلب، یک بیمارستان کودکان، یک بانک خون و تعدادی آمبولانس هدف گلوله قرار گرفته...