بمباران مواضع داعش در سوریه توسط ترکیه

بمباران مواضع داعش در سوریه توسط ترکیه

نیروی هوایی ترکیه ۱۶ هدف متعلق به داعش در منطقه الباب را بمباران کرده است. از جمله این اهداف انبار تسلیحاتی و مواضع تدافعی داعش بوده‌اند. جنگنده‌های ترکیه عملیات نخست را صبح یکشنبه ۱۳ نوامبر / ۲۳ عقرب و عملیات دوم را...