بمباران بیمارستان یمنی توسط ائتلاف عربستان

بمباران بیمارستان یمنی توسط ائتلاف عربستان

سازمان پزشکان بدون مرز گفته است که بمباران ماه گذشته یک بیمارستان در یمن که منجر به مرگ نوزده نفر شد، توسط ائتلاف به رهبری عربستان سعودی صورت گرفته است. پزشکان بدون مرز در گزارشی، حمله به این بیمارستان در شهر عبس در شهر...