اخراج ۵۰۰ پناهجوی افغان از بلژیک

اخراج ۵۰۰ پناهجوی افغان از بلژیک

مقام‌ها در دولت بلژیک گفته‌اند که به زودی ۵۳۰ پناهجوی افغان را از این کشور اخراج می‌نمایند. بر بنیاد گفته‌ها مقام‌های بلژیک، اخراج این پناهجویان بخاطر امضا توافق‌نامه اتحادیه اروپا با دولت افغانستان صورت می‌گیرد،...