بلومبرگ: امریکایی‌ها شایستۀ یک رییس‌جمهور بهترند

بلومبرگ: امریکایی‌ها شایستۀ یک رییس‌جمهور بهترند

مایکل بلومبرگ شخصیت پرنفوذ رسانه‌ای در امریکا نامزد شدندش را در انتخابات ریاست جمهوری در امریکا اعلام کرد. بلومبرگ ضمن انتقاد از کاندیدان فعلی برای کرسی ریاست جمهوری امریکا گفت: تمام گزینه‌هایش را بررسی می‌کند. وی...