اعتراض کارگران در پایتخت امریکا برای بلند بردن دستمزدشان

اعتراض کارگران در پایتخت امریکا برای بلند بردن دستمزدشان

جمعی از کارگران قراردادی دولت فدرال ایالت متحده آمریکا در برابر هتل دونالد ترامپ در واشینگتن دی سی تجمع کرده و خواستار برخورد با پیمانکارانی شدند که دستمزد کمی به کارگران می پردازند. در تجمع این اعتصاب کنندگان برنی...