محمداسحاق رهگذر رسما جانشین عطامحمد نور شد

محمداسحاق رهگذر رسما جانشین عطامحمد نور شد

مسئولان حکومتی می‌گویند که پس از اوج‌گیری تنش‌ها میان ارگ ریاست جمهوری و عطامحمد نور والی برکنار شده‌ی بلخ، اکنون «محمداسحاق رهگذر» رسما والی جدید بلخ معرفی شد.   «سلام رحیمی» رئیس دفتر اشرف غنی گفت که اکنون آقای...