بلخی: مسدود بودن مرز هیچ توجیهی ندارد

بلخی: مسدود بودن مرز هیچ توجیهی ندارد

وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان کشور، به شدت از مسدود بودن مرز پاکستان با افغانستان گفته است که این اقدام اسلام آباد هیچ توجیه‌ی ندارد. سید حسین عالمی بلخی، بازگشایی مرز پاکستان با افغانستان را به گونه موقت تاثیر گذار...