بلخی: نباید با مهاجرین افغان تبعیض می‌شد

بلخی: نباید با مهاجرین افغان تبعیض می‌شد

وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان کشور با ابراز نگرانی از مسدود شدن مرز مقدونیه به روی پناهجویان افغانستان اعلام کرد که در این مورد تحقیقات اش آغاز شده است. سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجران و عودت کنندگان گفت: با رییس...