بلخی خواستار پذیرش مهاجرین افغان از سوی فرانسه شد

بلخی خواستار پذیرش مهاجرین افغان از سوی فرانسه شد

وزیر امور مهاجرین در سفر به فرانسه، بار دیگر به پذیرش پناه‌جویان افغانستان در این کشور تأکید کرده و از مقام‌های پاریس خواست تا به اخراج اجباری پناه‌جویان افغانستان اقدام نکنند. به نقل از خبرنامه وزارت مهاجرین، سید...