قاچاق حرفه‌ای نافرجام مواد مخدر در میدان هوایی هرات

قاچاق حرفه‌ای نافرجام مواد مخدر در میدان هوایی هرات

۱۰۰ کسپول ۱۰ گرام، مواد مخدر از میدان هوایی هرات روز جمعه کشف و ضبط شد. عبدالرئوف احمدی، سخنگوی فرماندهی پولیس هرات به تلویزیون چکاد گفته است که در پیوند به انتقال این مواد، دو نفر بازداشت شده‌اند. به گفتۀ آقای احمدی، این...